1. A garanciális igény bejelentésének alapvető feltétel a termékhez tartozó eredeti garancialevél megléte, melyet a vevő az Átadási-Ávételi jegyzőkönyv aláírása után kap kézhez.
Az eredeti garancialevél tartalmazza az eszköz pontos nevét, gyári számát és a jótállás érvényességét.

2. Cégünk garanciális ügyintézés esetén „garanciális átvételi elismervény”-t ad az átvett alkatrészről, melytartalmazza a hiba leírását. Ennek meglétét a vevőnek is ellenőriznie kell, mert hiányában Cégünk megtagadhatja a garanciális termék kiadását. A garanciális hibát a vevőnek minden esetben írásban kell a szállító részére bejelentenie. A szállító a bejelentés után intézkedik a hiba elhárításáról.

3. A garancia magába foglalja a komplett gép garanciáját, beleértve a gyártó által beépített egyéb kiegészítőket, továbbá az ezzel járó helyreállítást is, ellenben nem tartalmazza az ezzel járó utazási költségeket (70 Ft +Áfa /km).

4. A garancia nem terjed ki a szakszerűtlen használatból eredő meghibásodásokra, beleértve a fizikai sérüléseket, és a nem általunk beszerzett, és beépített kiegészítőkre.

5. A nem megfelelő tápfeszültséggel működtetett gépekre felelősséget nem vállalunk.

6. Cégünk szerviz tevékenységét, garanciális ügyintézését a gyártóval közösen látja el.

7. A garanciális javítás/csere mindenkor érvényes törvényi előírásoknak megfelelően történik. Amennyiben a javítás során bebizonyosodik, hogy a problémát nem meghibásodás, hanem a gép helytelen használat okozta, a megbízó köteles a bevizsgálás díját megfizetni.

8. Bármely nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodás (égés, törés, elemi kár, villámcsapás, szándékos vagy felelőtlen rongálás, szakszerűtlen tárolás), esetleg a vevő által végzett szakszerűtlen javítások, megbontások, átépítések esetén a garancia nem érvényesíthető.

9. A gép meghibásodásából eredő kárért a gyártó, és ez által a forgalmazó is kártérítési felelősséget nem vállal, de a garanciális meghibásodást igyekszik a lehetőségekhez mérten minél előbb elhárítani.

10. A hibásnak vélt alkatrészeket a teljes gyári tartozékokkal együtt kérjük leadni, mivel az adott terméket csak ezek hiánytalan megléte esetén áll módunkban cserélni.

11. A vevő tudomásul veszi, hogy minden nem garanciális, ill. egyéb szerviz tevékenység térítés köteles.

12. A forgalmazó fenntartja a jogot arra, hogy a jótállás, és a szavatosság feltételeit a vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, a jogszabályoknak megfelelően bármikor módosítsa, vagy kiegészítse.

13. A vevőnek a gép rendeltetészerű működtetéséhez a szükséges feltételeket biztosítania kell (karbantartás, kenés, tisztítás… stb.), ezek hiánya a garancia elvesztésével járhat.

FIGYELEM! 
Határozottan felhívjuk vásárlóink figyelmét arra, hogy a forgalmazott termékeink valamely a vevő által elképzelt feladatra való alkalmasság, vagy nem alkalmasság ill. az ezzel kapcsolatos vevői elégedetlenség nem tartozik a jótállási kötelezettségek körébe.

Az eladó a vásárolt új termékre a vásárlás napjától számítva 12 hónap garanciát vállal.
A garancialevél érvényességének feltétele, hogy a vevő a fenti pontokat tudomásul vette, valamint az aláírásával igazolta, továbbá magára nézve is kötelező érvényűnek fogadja el.